Kancelaria Radcy Prawnego

Iwona Szymanek-Mazur

Pomoc w zakresie prawa:

 • Cywilnego
 • Rodzinnego
 • Spadkowego
 • Pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Administracyjnego
 • Karnego

O mnie

Radca prawny Iwona Szymanek-Mazur.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i zarządzania nieruchomościami. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane podczas pracy w kancelariach prawniczych, urzędach oraz spółkach.

Specjalizuje się w szczególności w prawie ubezpieczeń, prawie cywilnym, prawie pracy oraz we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami. W swojej wieloletniej praktyce zajmuje się doradztwem z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych, dochodzeniem odszkodowań, zastępstwem procesowym w sprawach sądowych, stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Praktykę zawodową prowadzi na terenie województwa lubelskiego, w szczególności w Lublinie, Opolu Lubelskim i w Kraśniku.

Oferta

Kancelaria oferuje pomoc prawną obejmującą doradztwo, reprezentację oraz obronę, w następujących rodzajach spraw:

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym zasiedzenie, posiadanie, droga konieczna i inne służebności, postępowanie wieczystoksięgowe
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za wypadki przy pracy, odszkodowania za wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym, odszkodowania za błędy medyczne - kompleksowo zajmujemy się całym procesem dochodzenia roszczeń

Prawo karne

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego prokuratorskiego, policyjnego oraz innych organów
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
 • wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • obrona w postępowaniu przyspieszonym

Prawo spadkowe

 • pomoc prawna i prowadzenie postępowań sądowych m. in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek a także o dział spadku

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • powództwa o alimenty
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • powództwa o zapłatę wszelkich roszczeń ze stosunku pracy

Współpraca

 • Radca prawny
  Agnieszka Bebel

  Specjalista w zakresie prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa rodzinnego, cywilnego oraz prawa spółek handlowych.
  Zajmuje się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego. Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Oferuje doradztwo, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz reprezentowanie przed organami administracji publicznej i sądami.
  Absolwentka studiów prawniczych na UMCS w Lublinie. Odbyła aplikację sędziowską w Okręgu Kieleckim - Apelacja Krakowska. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

Radca prawny
Iwona Szymanek-Mazur.

Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

tel. kom. 511 522 533
e-mail:
kontakt@radcalublin.pl

Filia
w Opolu Lubelskim

ul. Stary Rynek 42
24-300 Opole Lubelskie

tel. kom. 536 553 355

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00
(inne godziny po uzgodnieniu tel.)

NIP: 9462176531
REGON: 361363869